Πολιτική Ακύρωσης

Τα πωλούμενα ‘Εργα, ως απολύτως εξατομικευμένα προϊόντα που παράγονται κατόπιν παραγγελίας του κάθε Πελάτη, αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματα που ενσωματώνονται σε υλικό φορέα, δηλαδή τυπώνονται και βιβλιοδετούνται αποκλειστικά και μόνο μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πελάτη σύμφωνα με την τηρούμενη κατ’ άρθρο 4 του παρόντος διαδικασίας. Επομένως, ως σαφώς εξατομικευμένα προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 3ιβ του Ν. 2251/1994 για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3 ια του ίδιου Νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Να σημειωθεί ότι, λόγω του ότι το βιβλίο δημιουργείται κατά παραγγελία του πελάτη και με προσωποποιημένα χαρακτηριστικά, όπως το όνομα του παιδιού και μια προσωπική αφιέρωση, ακύρωση της παραγγελίας γίνεται δεκτή εντός 24 ωρών από την καταχώρηση της, καθώς στη συνέχεια δίδεται εντολή εκτύπωσης του παραγγελθέντος βιβλίου